Panevėžio Architektų sąjunga.Architektų sąrašas.

Architektų sąjungos uždaviniai.

Architektų sąjungos veikla 2009-2011m.

Lietuvos architektų sąjungos Panevėžio skyrius (sutrumpintai - Panevėžio architektų sąjunga) yra Lietuvos architektų sąjungos padalinys, savanoriškumo pagrindu vienijantis Panevėžio apskrities diplomuotus architektus - fizinius asmenis - LAS narius. Skatinti ir ginti laisvą kūrybą, profesionalios architektūros sklaidą, ugdyti ir puoselėti Panevėžio miesto bei apskrities architektūros kultūrą, propaguoti Panevėžio skyriaus narių kūrybą. Atstovauti Panevėžio skyriaus narių interesus, ugdyti architektų profesinį meistriškumą. Čia pateikiama trumpa Lietuvos architektų sąjungos Panevėžio skyriaus veiklos nuo 2009 metų apžvalga, kurioje galima susipažinti su veiklos ataskaitomis ir naujienomis.