LAS Panevėžio skyriaus architektūros ir urbanistikos Ekspertų taryba

LAS Panevėžio
skyriaus:

 

> ARCHITEKTŪROS IR
URBANISTIKOS
EKSPERTŲ TARYBA

Paulauskienė Loreta 

Diržys Gintautas

Klimavičienė Elvyra

Klimavičius Valdas

Lipskis Žymantas

Narkevičius Arvydas

Nebilevičius Jonas

Undzėnas Voldis

Račkauskas Rytis

Skokauskas Viktoras

Stankevičius Vidminas