Naujienos

2011-05-10 15:00
Europos komisija patvirtino Architektūros politikos gidą, kuriame nusakytos kokybiškos architektūros kūrimo gairės. Visų pirma gidas bus taikomas plečiant ir rekonstruojant pačios EK būstines Briuselyje ir Liuksemburge. Taip pat dokumentas pristatytas statybų rinkos dalyviams visoje Europoje, jo nuostatos bus integruojamos į statybos politiką. Gide nurodyti 10 kriterijų, kurių būtina laikytis kuriant architektūrą: 1. Urbanistinis integralumas. Mišrios funkcijos kūrimas. 2. Prieinamumas ir žmonių srautų mobilumo užtikrinimas 3. „Draugiškumas“ aplinkai, energetinis efektyvumas. 4. Statybos darbų ir kuriamos aplinkos kokybė (ergonomiškumas), ilgaamžiškumas. Statybai turi būti naudojamos tik tos medžiagos, kurios atitinka europinius standartus ir taisykles. 5. Inovatyvumas (naujų technologijų, medžiagų, architektūrinių, urbanistinių sprendimų panaudojimas) 6. Aiški, nesudėtinga pastato naudojimo struktūra 7. Estetinis aspektas ir įvaizdis. Šį kriterijų sunkiausia įvertinti dėl subjektyvumo. Jis turi būti vertinamas kartu su pastato kontekstu, o ne kaip esminis. Svarbu, kad pastato išvaizda atitiktų jo funkciją ir rolę urbanistinėje aplinkoje. Pastatas turi atspindėti tam tikras vertybes, kurti įvaizdį. 8. Funkcionalumas, lankstumas (vidinė pastato struktūra turi būti lengvai pertvarkoma, keičiantis reikmėms). 9. Kaina 10. Vientisa architektūrinė idėja, bendra visam kompleksui Vienu svarbiausiu žingsnių kokybiškos architektūros link Europos architektų taryba (EAT) laiko EK priimto gido nuostatą būtinai organizuoti architektūrinius konkursus naujiems EK pastatams ir stambaus masto rekonstrukcijoms. Europos architektų nuomone, analogiškos nuostatos dėl valstybinių pastatų turėtų laikytis visos valdžios institucijos Europos ir nacionaliniu lygmenimis. Daugiau informacijos: <http://ec.europa.eu/civil_service/docs/comm_guide_en.pdf>
2011-05-10 12:47
Planuojame Tarptautinę architektų dieną švęsti Biržuose. Bus ekskursija po Biržų kraštą, pilis, dvarus, Panevėžio architektų kūrybos parodos atidarymas Biržų pilyje, susitikimas su miesto bendruomene ir vadovais, iškilminga vakarienė.
2011-05-06 09:25
Informuojame, kad Panevėžio miesto savivaldybėje I aukšto komitetu posėdžių salėje 104 kab. 2011 m. gegužės 11 d. 13 val. vyks posėdis, kuriame bus svarstomas klausimas dėl projekto „Panevėžio miesto žvyruotų gatvių asfaltavimo techninės dokumentacijos rengimas, II etapas“ techninių darbo projektų parengimo ir derinimo metu iškilusių problemų. Kviečiame LAS Panevėžio skyriaus architektūros ir urbanistikos Ekspertų tarybą dalyvauti posėdyje.
2011-05-03 17:40
Straipsnis laikraštyje "Sekundė" 2010m. "Eižėjantis Panevėžio veidas" http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/eizejantis-panevezio-veidas.d?id=30188763
2011-05-03 12:47
išrinkta nauja LAS valdžia
2011-04-14 10:48
Gyvenamųjų pastatų gaisrinės saugos taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu [10.3], statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(2):1999 [10.9] ir Gaisrinės saugos pagrindiniais reikalavimais [10.16]
2011-04-13 19:10
Lietuvos architektų sąjunga ir Lietuvos architektų rūmai ruošia spaudai „Lietuvos architektai“ (spausdinto 2002 m.) naują, papildytą leidinį. Šioje knygoje bus pakartotas pirmame leidinyje esančios architektų biografijos (papildant naujais objektais, gyvenimo datomis ir pan.) ir spausdinamos esančių pirmame leidinyje architektų biografijos.
2011-04-13 18:35
P a k e i č i u statybos techninį reglamentą STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. D1-338 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 93-3464; 2010, 60-2976):