Lietuvos Architektų sąjungos Panevėžio skyriaus

2011 metų veiklos ataskaita

 Panevėžys, 2011.04.26.

 

1. LAS Panevėžio sk. pasirašė bendrabarbiavimo sutartį su Panevėžio miesto savivaldybės administracija.

 2. Atidaryta Panevėžio architektų kūrybos paroda Rokiškio dvaro rūmuose, buvo susitikimas su miesto vadovais, ekskursija po Rokiškio miestą. Prie parodos savo kūrybos darbais prisijungė Kupiškio architektai Euchrida ir Vytautas Sipavičiai.

 3. Sukurtas LAS Panevėžio skyriaus internetinis puslapis

www.panevezioarchitektai.lt.

 4. Vyksta LAS Panevėžio sk. valdybos posėdžiai ir Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdžiai ir Panevėžio architektų susirinkimai.

 

 LAS Panevėžio sk. pirmininkė Loreta Paulauskienė

  

Lietuvos Architektų sąjungos Panevėžio skyriaus

2010 metų veiklos ataskaita

 Panevėžys, 2011.04.26.

 

1. LAS PAnevėžio sk. AUET posėdis svarstė futbolo stadiono mieste vietos parinkimą, nuomonę išreiškėme raštu Panevėžio miesto merui.

2. Suorganizuotas architektų susirinkimas ir seminaras dažų gamykloje "IGIS", Panevėžyje.

3. Suorganizuoti architektams seminarai Panevėžyje: "PAROC", vėdinamų fasadų, "DEKORUM PROJEKTAI" grindų dangų.

4. Tarptautinės architektų dienos proga liepos 1 d. paruošta ir atidaryta Panevėžio architektų kūrybos paroda galerijoje "XX".

5. LAS Pnevėžio sk. valdybos pirmininkė ir Loreta Paulauskienė ir architektas Rytis Račkauskas dalyvavo LAS valdybos posėdyje Nidoje 09. mėn.

6 . Spalio mėn. suorganizuota ekskursija po Kupiškio miestą, susitikimas su miesto vadovais ir ten atidaryta Panevėžio architektų kūrybos paroda.

7. Suorganizuotas Struvės lanko geodezinio punkto pritaikymo turizmui architektūros konkursas Rokiškyje.

8. Visus metus vyko LAS Panevėžio sk. valdybos posėdžiai ir Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdžiai ir Panevėžio architektų susirinkimai.

 

 LAS Panevėžio sk. pirmininkė Loreta Paulauskienė

 

Lietuvos Architektų sąjungos Panevėžio skyriaus

2009 metų veiklos ataskaita

 Panevėžys, 2011.04.26.

 

1. Gegužės mėn. buvo sušauktas Panevėžio miesto architektų susirinkimas ir išrinkta iniciatyvunėgrupė LAS Panevėžio sk. veiklai atnaujinti.

 2. 05.28 įvyko LAS Panevėžio sk. architektų susirinkimas, patvirtinti įstatai, išrinkta LAS Panevėžio sk. valdyba ir etikos komisija, valdybos pirmininkė ir pavaduotojas.

 3. 06.12 įvyko LAS Panevėžio sk. ir Panevėžio architektų susirinkimas, išrinkta Architektūros ir urbanistikos ekspertų taryba ir atsakinga sekretorė.

Paskirti valdybos nariai už atskirų sričių veiklos organizavimą

 4. Įvyko Tarptautinės architektų dienos renginiai liepos 1 d.: pažintinės ekskursijos į Raguvėlės ir Taujėnų dvarus, iškilminga vakarienė Taujėnų dvare, meno kūrėjo pažymėjimų įteikimas LAS nariams.

 5. 07.10.Panevėžio miesto vadovams pristatyti LAS Panevėžio sk. ir Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos veiklos planai, tartasi dėl bendradarbiavimo ir patalpų LAS Panevėžio sk. būstinei.

 6. Du ekspertų tarybos nariai- Arvydas Narkevičius ir Rytis Račkauskas dalyvavo LAS ekspertų tarybos posėdyje Šiauliuose, liepos mėn., svarstant Saulės berniuko aikštės renovacijos projektą.

 7. Priimti 4 nauji nariai į LAS Panevėžio sk.

 8. 2009.09.05. LAS Panevėžio sk. valdybos nariai- Rimantas Pauža, Arvydas Narkevičius , Gintas Diržys ir Loreta Paulauskienė dalyvavo LAS valdybos posėdyje ir kituose renginiuose Nidoje.

9. Visus metus vyko LAS Panevėžio sk. valdybos posėdžiai ir Architektūros ir urbanistikos ekspertų tarybos posėdžiai ir Panevėžio architektų susirinkimai.

 

 LAS Panevėžio sk. pirmininkė Loreta Paulauskienė